Kościół Czemierniki

Co ciekawego w regionie

Warto zobaczyć

Jedną z interesujących osobliwości województwa lubelskiego jest mnogość zabytkowych zamków i pałaców, a także innych obiektów powstałych z fundacji magnackich, w tym kościoła w Czemiernikach. Ma to bezpośredni związek z historią regionu, w którym ważną rolę odgrywały rody szlacheckie i magnackie m.in. Czartoryskich, Sanguszków, Firlejów, Lubomirskich i Potockich. Na mapie regionu istnieją powiaty o szczególnym nagromadzeniu tego typu architektury są to Lublin i powiat lubelski gdzie znajduje się aż 19 zabytkowych pałaców, w powiecie radzyńskim jest ich 8, w zamojskim 7, po 5 obiektów posiadają powiaty puławski i bialski.

Bardzo charakterystyczne dla Lubelszczyzny są budowle, zwykle kościoły, w stylu renesansu lubelskiego. Renesans Lubelski jest unikalnym typem architektonicznym wykształconym na terenach województwa lubelskiego na przełomie XVI/XVII w. Łączy w sobie gotyk z elementami renesansu włoskiego i niderlandzkiego, które pojawiły się wraz z architektami zapraszanymi licznie przez miejscową arystokrację. Budowle w typie renesansu lubelskiego charakteryzują się smukłością i lekkością bryły oraz wspaniałymi detalami architektonicznymi w postaci sterczynowych szczytów, bogato zdobionych gzymsów i pilastrów oraz stiukowych dekoracji na kolebkowych sklepieniach. Architektura ta rozprzestrzeniła się na terenach Polski Wschodniej, obejmując przede wszystkim Galicję oraz zachodnią Ukrainę i Litwę. Jest przykładem koegzystencji i wzajemnego oddziaływania inspiracji ze wschodniej i zachodniej Europy na tych terenach. W powiecie radzyńskim znajdują się dwie świątynie wybudowane w tym stylu – kościół pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach oraz kościół pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim.

W związku ze wskazaną powyżej komplementarnością zabytkowego kościoła w Czemiernikach z innymi wysokiej klasy zabytkowymi obiektami Lubelszczyzny i powiatu radzyńskiego. Wskazane byłoby umieszczenie oferty zwiedzania kościoła w Czemiernikach w regionalnych portalach tematycznych:

Nasz region

Włączenie się w istniejące systemy informacji turystycznej innych podmiotów, sąsiadujących z infrastrukturą wspartą w projekcie, pozwoli na nawiązanie współpracy z innymi obszarami, uzupełnienie oferty, dzięki czemu przyciągnięta zostanie większą liczbę odbiorców

Close Menu